Bộ 2 đầu bàn chải thay thế cho bàn chải đánh răng điện Xiaomi Dr.bei C01