Máy lọc không khí có ồn không? Máy lọc không khí nào có độ ồn thấp?